Detectivemarketing.com

Exempel på konsultuppdrag*

Jag har sagt till många kollegor att Stefan är den mest nyfikna vuxna person jag någonsin träffat. Han frågar ’Varför?’ upprepade gånger tills han kommer till den verkliga kärnan av ett problem, utmaning eller möjlighet. Han närmar sig situationer med ett öppet förhållningssätt och inspirerar team genom att erbjuda alternativa perspektiv som utmanar de ’sanningar’ som vi alla utvecklar över tid som ett resultat av erfarenhet. Stefan har arbetat nära vårt sälj- och marknadsföringsteam på Bio-Works under en period på 15 månader som en inspirerande föreläsare och coach och hjälpt oss att hitta våra inre hajar. Tillsammans har vi workshoppat ett antal idéer om hur man kan identifiera, attrahera och behålla nya kunder och resultaten talar för sig självt (titta bara på Bio-Works Investor Relations hemsida för att se vårt resultat). Jag rekommenderar varmt Stefan till alla team som vill vässa sina kommersiella färdigheter. Om du inte ärligt kan svara på frågan ’Är du en haj?’ med ett ’Ja’, bjud in Stefan till ett möte och hör vad han kan erbjuda..
VD Jonathan Royce, Bio-Works

  • Världsledande mjukvaruföretag med kommunikationsproblem. Rådgivning i hur man får osynliga värden att bli synliga och hur man skapar medvetenhet hos konsumenten. Resulterade i ändringar av marknadsstrategin, som också lade grunden för en global tv-kampanj.
  • Event- och reklambyråer. Levererat strategi och idé som genererat branschpriser och uppdragskonton, samt events i storleken 6 MKR.
  • Bollplank till ledning inom medicinsk forskning och utveckling. Bidrog till att förtydliga förpackning, innovation och interaktionen med marknaden och medarbetarna.
  • Belysa kreativa möjligheter för statlig myndighets marknadsplanering, samt hur de kan omsätta det till marknadsvärde. Vi bekräftade, belyste och fann inom ramen för deras budget nya möjligheter och mål.
  • Skräddarsydd workshop inom kreativitet kopplat till affärer för ett globalt mediaföretag i Dubai, där 15 länder deltog. Konsultation inom idé- och konceptutveckling som syftade till att provocera kreativt agerande på marknaden, samt att skapa ökad medvetenhet och förnyelse inom organisationen.
  • Deltog i referensgruppen under byggandet av Öresundsregionen, ett av Europas största projekt (100 miljarder).
  • The Government of Dubai. Rådgivning och stöd till att paketera Dubai som turistort.
  • Regionen Västmanland. Konsultation inom turism, boende och näringslivsfrågor. Leveransens fokus var handlingskraft och skapande av verktyg för regionens utveckling.
  • Kartläggning av möjligheter för entreprenör. Genererade ökade resurser och handlingsfrihet.

* Inom konsultation och föreläsning/workshop. Många uppdragsgivare arbetar även med andra konsultbolag, reklam-, PR-, media, och varumärkesbyråer med flera. Pga. av sekretess lämnar vi inga detaljerade uppdragsbeskrivningar utan godkännande ifrån uppdragsgivaren.